Ικεσία

Ικεσία

Κύριε
Προς σε εκέκραξα…
Σε ικετεύω
Να με πλάσεις εκ νέου
Σώμα και πνεύμα
Εικόνα και ομοίωσή σου
Μετουσιώνοντας
Τις κραυγές απελπισίας
Σε ωδές ελπίδας
Τις λέξεις πάθους
Σε ποιήματα έκστασης
Και το ύδωρ του μίσους
Σε οίνο αγάπης
Για να μεθώ
Τις ώρες της ερήμωσης…

Βρυξέλλες, 29-5-2016

Κύκλου άρνησις

Κύκλου άρνησις

Ωραία αρχίζεις, αλλά πώς τελειώνεις;
Ωραία μπαίνεις, αλλά πώς βγαίνεις;
Ωραία μιλάς, αλλά πώς σιωπάς
Ωραία βλέπεις, αλλά πώς παραβλέπεις;
Ωραία γράφεις, αλλά πώς διαγράφεις;
Ωραία έρχεσαι, αλλά πώς φεύγεις;
Ωραία μεθάς, αλλά πώς ξεμεθάς;
Ωραία αγαπάς, αλλά πώς ξεχνάς;
Ωραία ζεις, αλλά πώς πεθαίνεις;
Όχι
Αρνούμαι
Να τελειώσω
Να βγω
Να σιωπήσω
Να παραβλέψω
Να διαγράψω
Να φύγω
Να ξεμεθύσω
Να ξεχάσω
Να πεθάνω

Δεν κλείδωσα ακόμη τον κύκλο της ιδιοφυούς μου τρέλας…
Κρατάω ακόμη γερά τη σκυτάλη στη στροφή
Πριν σκοντάψω…

Τι είναι αγάπη;

Τι είναι αγάπη;

Η απόσταση από τον εαυτό μας
Η βαθιά βουτιά στον εαυτό μας και η έξοδος πριν τον πνιγμό
Η απόσταση από τον άλλο
Η βαθιά βουτιά στον άλλο και η έξοδος πριν την αμοιβαία ασφιξία
Η αποδοχή του εαυτού μας ως ολόκληρη, αυτόνομη, μοναδική και διαφορετική προσωπικότητα
Η αποδοχή του άλλου ως ολόκληρη, αυτόνομη, μοναδική και διαφορετική προσωπικότητα
Η χαρά της συμφωνίας
Η ακόμη μεγαλύτερη χαρά της διαφωνίας
Η απαίτηση της ελευθερίας μας στο δρόμο των συνειδητών επιλογών μας
Η αποδοχή της ελευθερίας του άλλου στο δρόμο των συνείδητών επιλογών του
Το δώσε πριν το πάρε
Και κυρίως το δώσε χωρίς το πάρε
Τελος…παραφράζοντας τον Πλάτωνα (“φτερωτό πράγμα ο ποιητής”), θα έλεγα
“Φτερωτό πράγμα η αγάπη”

HB 2-8-2017

 

Μακάριοι

Μακάριοι οι πτωχοί
Τω πνεύματι
Τω σώματι
Τω ερεθίσματι
Τω βλέμματι
Τω διλήμματι
Τω οράματι

Δε θα σκεφτούν ποτέ να αυτοκτονήσουν

HB

2-9-2017