Άλλοι μαζεύουν

Άλλοι μαζεύουν
Κι αλλοι σκορπίζουν
Άλλοι δουλεύουν
Κι άλλοι θερίζουν

Άλλοι σκυφτοί αναστενάζουν
Κι άλλοι ορθοί τους διατάζουν

Καρτερικά υποταγμένοι
Όλοι εμείς οι στρατευμένοι
Σε κάποιο κόμμα
Σε κάποιο δόγμα
Πως θα μας σώσουν ευελπιστούμε
Χωρίς ανάσα για να σκεφτούμε…
Χωρίς βουλή για να σωθούμε

Δεμένοι πάντα στο ίδιο ψέμα
Το αγορασμένο μόνο με αίμα…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *