Άνθη

ΑΝΘΗ
Μορφές θνητές του σήμερα
Μεταμορφώσεις αθάνατες του χθες
Ορατά Θραύσματα επίγειου μέλλοντος
Ανατολή χρόνου
Ανάσταση σώματος
Χορογραφία Ίριδας
Άρωμα αναμνήσεων στο πέτο του κόσμου

Bruxelles, 23 octobre 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *