ΑΔΥΝΑΤΟΝ

ΑΔΥΝΑΤΟΝ

Μια λέξη
Που σημαίνει
Όλες τις λέξεις
Σιωπή

Ένα βήμα
Που σημαίνει
Όλα τα βήματα
Σημειωτόν

Μία μουσική
Που σημαίνει
Όλες τις μουσικές
Ησυχία

Ένα χρώμα
Που σημαίνει
Όλα τα χρώματα
Λευκό

Μία ταχύτητα
Που σημαίνει
Όλες τις ταχύτητες
Νεκρά

Μια αίσθηση
Που σημαίνει
Όλες τις αισθήσεις
Κενό

Ακροβατώ σημειωτόν στο λευκό κενό της σιωπής με τη νεκρά ταχύτητα της ησυχίας
Αδύνατον να αρέσω…

 

HB

Ελένη Καλλίστου

Bruxelles

4-9-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *