Απλή γεωγραφία

Φιλιά
Στο λαιμό
Θηλειά
Στον καημό

Φιλιά
Από μένα
Καρφιά
Απο σένα

Τραγούδια
Σβησμένα
Απο σένα
Για μένα

Εγώ
Ένας χάρτης
Τόπος αγάπης

Το χέρι απλώνεις
Με δείχνεις
Με λιώνεις

Στου κόσμου το χάρτη
Κουκκίδα
Η αγάπη

Απλή γεωγραφία
Χωρίς ιστορία

Βρυξέλλες,  19 Ιανουαρίου 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *