Αττική σύνταξις

Τα παιδία παίζει
Τα παιδία μεγαλώνει
Τα παιδία ψηφίζει
Τα παιδία διορίζεται
Τα παιδία εργάζεται
Τα παιδία αποσύρεται
Τα παιδία αποθνήσκει

Και τα ζώα;.
Αυτά ακόμα τρέχει…
Μακρυά απ’τα παιδία…
Που παίζει, μεγαλώνει, ψηφίζει, διορίζεται εργάζεται, αποσύρεται αποθνήσκει ως ζώα….

Ελένη Καλλίστου, 6-10-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *