Βοή(θεία)

Βοή(θεία)

Κοπάδια οι αστοί
Χείλη πετρωμένα
Χέρια δεμένα
Μάτια κλεισμένα
Ώτα σφραγισμένα

Στάθηκες εκστατικά
Ρακένδυτος
Καλάμι που σαλεύει στον άνεμο
Με πληγωμένες ρίζες
Στερνός προφήτης καινών οραμάτων

Μια φωνή
Μια κραυγή
Μιά βοή ακούστηκε
Αιώνιος αντίλαλος
“Γνώθι σαυτόν”
υπαγόρευσε
Το μέτωπο του Απόλλλωνα

“Μετανοείτε”εκέκραξες…
Ύστερα
η φωνή της αποκάλυψης:
“Τετέλεσται”

Διαλύθηκαν τα κοπάδια των αστών!

Βρυξέλλες, 2-10-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *