ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Μιλήστε εσείς
Οι ανυπότακτοι του πάθους

Οι τοίχοι δεν φιθυρίζουν
κανένα γνωστό όνομα

Νύχτες πάνω σε νύχτες
Με την υγρασία της Ανατολής

Εδώ τριγμοί από το χτες
Στοιχειώνουν τις οπτασίες της σιωπής

Μην πείτε ακόμη ” Χρειάζομαι”
Η χρεία ανημπόρια λογίζεται

“Θέλω” να λέτε
Ο πόθος ανυποταγή ορίζεται

Στα ώτα των φιμωμένων
Να αντηχεί το ιλαρό φως των λέξεων …

Βρυξέλλες, 25-9-2017
Ελένη Καλλίστου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *