Επ’ αυτοφόρω

Επ’ αυτοφόρω

Μας παρακολουθούσαν
Ώσπου να στεγνώσουν τα δάκρυά μας
Ώσπου να μην ακούγεται το θρόισμα της σιωπής μας
Ώσπου να πλαγιάσει πάλι η νύχτα

Μας είχαν στο στόχαστρο
Ώσπου να επουλωθεί και η τελευταία μας πληγή
Ώσπου να πεταρίσουν στον ίδιο ρυθμό τα βλέφαρά μας
Ώσπου να ανοίξουμε στους ανέμους το στέρνο μας

Ύστερα μας συνέλαβαν επ’ αυτοφόρω
“Τι κάναμε;” Ρωτήσαμε
“Αγαπηθήκατε! ” Μας απάντησαν
“Πάτερ άφες αυτοίς…” Ψελλίσαμε

Και μείναμε δύο σταυρωμένοι αγαπημένοι….
Εμείς που ξέραμε τι κάναμε!

Κάτω Αχαΐα, 10 Ιούλη 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *