Ιεροσυλία

Ιεροσυλία

Πριαπισμός
Εγκεφαλικός
Τον προτιμώ
Τον προτιμάμε…
Όλα στην σποραδική φαντασίωση
Αρθρώνοντας επιτακτικά
τις δέκα εντολές
Όλες προστακτικές…
Έλα
Μείνε
Άγγιξε
Σφίξε
Κράτα
Νιώσε
Γεύσου
Πάρε
Δώσε
Παραδώσου….
Έρωτας είναι
Αυτός διατάζει!
Μα
Η ενδεκάτη σκοτώνει πάντα!
Σώπα…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *