Ικεσία

Ικεσία

Κύριε
Προς σε εκέκραξα…
Σε ικετεύω
Να με πλάσεις εκ νέου
Σώμα και πνεύμα
Εικόνα και ομοίωσή σου
Μετουσιώνοντας
Τις κραυγές απελπισίας
Σε ωδές ελπίδας
Τις λέξεις πάθους
Σε ποιήματα έκστασης
Και το ύδωρ του μίσους
Σε οίνο αγάπης
Για να μεθώ
Τις ώρες της ερήμωσης…

Βρυξέλλες, 29-5-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *