Καινά δαιμόνια

Καινά δαιμόνια

Να πεθάνεις πρέπει
Έφερες καινά δαιμόνια
Τον όφι της αμφιβολίας
Άνοιξε η άγνωστη δίοδος της γνώσης
Το στόμιο του σπηλαίου
Στον άγνωστο θεό
Θα θυσιαστείς
Ένα μόνο είπες:
“Τίποτα δεν ξέρω”!

Αθήνα, Κεραμεικός, 5ος αιώνας Π. Χ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *