Κύκλου άρνησις

Κύκλου άρνησις

Ωραία αρχίζεις, αλλά πώς τελειώνεις;
Ωραία μπαίνεις, αλλά πώς βγαίνεις;
Ωραία μιλάς, αλλά πώς σιωπάς
Ωραία βλέπεις, αλλά πώς παραβλέπεις;
Ωραία γράφεις, αλλά πώς διαγράφεις;
Ωραία έρχεσαι, αλλά πώς φεύγεις;
Ωραία μεθάς, αλλά πώς ξεμεθάς;
Ωραία αγαπάς, αλλά πώς ξεχνάς;
Ωραία ζεις, αλλά πώς πεθαίνεις;
Όχι
Αρνούμαι
Να τελειώσω
Να βγω
Να σιωπήσω
Να παραβλέψω
Να διαγράψω
Να φύγω
Να ξεμεθύσω
Να ξεχάσω
Να πεθάνω

Δεν κλείδωσα ακόμη τον κύκλο της ιδιοφυούς μου τρέλας…
Κρατάω ακόμη γερά τη σκυτάλη στη στροφή
Πριν σκοντάψω…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *