Κώδων Ουσιαστικού Κινδύνου

Κώδων Ουσιαστικού Κινδύνου

Δεν αναμένω
Να μου φυτέψει
Η πολιτεία
Ρίζες γερές
Για την ευτυχία

Δεν περιμένω
Να μου παραδώσει
Η θρησκεία
Χρυσό κλειδί
Για την αυτογνωσία

Δεν επιμένω
Να μου ξετυλίξει
Η ανθρωπότητα
Μίτο εξόδου
Απ’την φαυλότητα

Δεν αναμένω
Δεν περιμένω
Δεν επιμένω
Κι έτσι ορίζω
Μόνος δεσπότης
Πρώην δεσμώτης
Λίγα τεμάχια
Άθικτα βράχια
Απ’το εγώ μου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *