Μακάριοι

Μακάριοι οι πτωχοί
Τω πνεύματι
Τω σώματι
Τω ερεθίσματι
Τω βλέμματι
Τω διλήμματι
Τω οράματι

Δε θα σκεφτούν ποτέ να αυτοκτονήσουν

HB

2-9-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *