ΜΕΙΝΕ

Σου απαγορεύω να φύγεις!
Μείνε!
Κι αν δεν αντέχεις τη σιωπή
Να κραυγασεις…
Όπως το ξεχασμένο στην έρημο θηρίο
Λίγο πριν την τελευταία ανατολή!

Βρυξέλλες, 24-5-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *