Παρά θιν’αλός

Παρά θιν’αλός

Στα θραύσματα της μνήμης
Μικρά, ανέπαφα, ιερά κομμάτια από το χθές

Κάτω από την πρώτη αχτίδα
Μόνο γέφυρες
Στητές κολώνες
Τώρα…
Ως εκεί που σμίγει
Η θάλασσα με τον ουρανό

Χόρτο, 22-8-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *