Πρωινό ξύπνημα

Πρωινό ξύπνημα

Από το άνοιγμα των ματιών μου

Διεισδύει πηγή κρυστάλλινου φωτός

Η εικόνα σου…

Την κομματιαζω με τα βλέφαρα μου!
Θραύσματα αιχμηρά ρέουν στο αίμα μου τα κύτταρά σου
Ως την τελική ασφυξία!!

Βρυξέλλες,  Δεκέμβριος  2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *