Σκέφτηκα επίμονα

Σκέφτηκα επίμονα
Πάλεψα με τις λέξεις

Για να βρω να σου πω
Κάτι πρωτοειπωμένο
Κάτι πρωτάκουστο
Κάτι πρωτόγνωρο

Για να μην το ξεχάσεις
Για να μη με ξεχάσεις

Δε βρήκα τίποτα
Φοβήθηκα ακόμη και το
“Σ’αγαπώ”

Βρυξέλλες,  28-2-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *