Φιλολογική αδεία και ανοησία

Φιλολογική αδεία και ανοησία

Λέξεις από άλφα αι οποίαι φέρουν ρωγμήν, κατά αλφαβητικήν σειράν

Αυταπάρνηση
Αυτοβιογραφία
Αυτογνωσία
Αυτοδιάθεση
Αυτοέλεγχος
Αυτοθυσία
Αυτοκριτική

Ποία η αιτία της ρωγμής;
Αυτοικανοποίησις…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *