Φωνή βοώντος εν τη ερήμω

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω

Πριν ακόμη γεννηθούμε
Η ψυχή μας ήξερε
Ενσαρκώθηκε
Πασχίζει να θυμηθεί
Η φωνή σου δε διδάσκει
Ανασύρει από τη μνήμη
Την αρχέγονη γνώση
Μαιευτήρας μας είσαι

Ως εκ τούτου
Και μόνον
Σε φοβηθήκαμε
Σε καταδικάσαμε
Σε εκτελέσαμε
Και θα σε φοβόμαστε
Θα σε καταδικάζουμε
Θα σε εκτελούμε
Σε κάθε σου ενσάρκωση

Άνευ τύψεων
Με κώνειο
Με σπαθί
Με σταυρό

Και νύν και αεί
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *