Χρόνος

Χρόνος
Τρισδιάστατος ο χρόνος
Σημείο, πρώτο και τελευταίο
Ευθεία, ως το άπειρο
Σχήμα, αιώνιος κύκλος
Σ’ αυτόν εξακτινώνεται η επιθυμία
Σημείο, ευθεία και κύκλος
Ως τη μετουσίωση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *