Τι είναι αγάπη;

Τι είναι αγάπη;

Η απόσταση από τον εαυτό μας
Η βαθιά βουτιά στον εαυτό μας και η έξοδος πριν τον πνιγμό
Η απόσταση από τον άλλο
Η βαθιά βουτιά στον άλλο και η έξοδος πριν την αμοιβαία ασφιξία
Η αποδοχή του εαυτού μας ως ολόκληρη, αυτόνομη, μοναδική και διαφορετική προσωπικότητα
Η αποδοχή του άλλου ως ολόκληρη, αυτόνομη, μοναδική και διαφορετική προσωπικότητα
Η χαρά της συμφωνίας
Η ακόμη μεγαλύτερη χαρά της διαφωνίας
Η απαίτηση της ελευθερίας μας στο δρόμο των συνειδητών επιλογών μας
Η αποδοχή της ελευθερίας του άλλου στο δρόμο των συνείδητών επιλογών του
Το δώσε πριν το πάρε
Και κυρίως το δώσε χωρίς το πάρε
Τελος…παραφράζοντας τον Πλάτωνα (“φτερωτό πράγμα ο ποιητής”), θα έλεγα
“Φτερωτό πράγμα η αγάπη”

HB 2-8-2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *