Κάποτε

Κάποτε
Ίσως
Μάλλον
Μπορεί
Οι τέσσερεις λέξεις που διαγράφουν
Τις τροχιές του ονείρου

“Ποτέ”
“Σίγουρα”
“Αδύνατον”
“Δεν μπορεί”
Είπαμε
Και ενεργοποιήσαμε
Την στυγνή τροχοπέδη.

Ξέρουν οι τροχοί από βεβαιότητες;
“Αβέβαιες πάντα οι τροχιές του ονείρου!”

Η φωνή μου θα επαναφέρει κυκλικά την μόνη βεβαιότητα
Ως την τροχιά του λοβού των αυτιών σας..
“Αβέβαιες πάντα οι τροχιές του ονείρου!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *