“Ο αναμάρτητος υμών πρώτος βαλέτω λίθον επ’αυτης” Ιωάννης, Η, 1-11

“Ο αναμάρτητος υμών πρώτος βαλέτω λίθον επ’αυτης” Ιωάννης, Η, 1-11

Το κεφάλαιο κλείνει…
Η Βίβλος με τους τελευταίους κόκκους σκόνης
Μας προσφέρει το ύστατο ευαγγελικό ανάγνωσμα
Εκ του κατά Μάρκον…
Εκ του κατά Ιωάννην… ίσως!

Ομιλεί για κάποια γυναίκα
Ζωσμένη το φίδι της λαγνείας
Που μάζεψε αρώματα για σένα
Είσαι ο Θεός του Έρωτα
Άγνωστος
Απρόσιτος
Λυτρωτής
Και τιμωρητής
Ύστερα το “Αμήν”
Σφραγίζει τον πόνο
Με ένα δάκρυ.

Κάτω Αχαϊα, 20-8-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *