Δικαιολογίες

Δικαιολογίες

Ζω ακόμη
Φαίνεται απ’το παράθυρο η βροχή
Ακούγεται άγνωστο βήμα στο διάδρομο
Συνεχίζεται η πορεία των φύλλων των δέντρων
Ψιθυρίζεται ηδονικά το ίδιο όνομα
Υψώνεται ικετευτικά η ίδια προσευχή
Ζεσταίνεται τις νύχτες το σώμα μου

Ζω ακόμη
Αχνοφέγγει ένα χαμόγελο

Ζω ακόμη
Για να ελπίζω
Ένα γεμάτο τίποτα

Βρυξέλλες,  3-1-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *