Ο νέος εφιάλτης

Γέννησε το μυαλό
Ωδίνες το έσπρωξαν στο φως
Αίματα και αμνιακό υγρό
Ανάκατα

Είδαμε με τα μάτια μας
Τα δόρατα
Τα βέλη στην πληγή της ανθρωπότητας

Από την άκρη του ματωμένου κόλπου
Έβγαλε την πρώτη του κραυγή
Ο νέος εφιάλτης
Τέκνον υπερούσιον
Αλκοολικής γενιάς

Χωλό πάντα θα περπατά

Ζαλισμένο θα σκοτώνει
Και δεν θα απολογείται
το παιδί μας…

Βρυξέλλες,  28-1-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *