Φαντασίωση

Δάχτυλα  με  δάχτυλα

Χέρι με χέρι

Στήθος με στήθος

Λαιμός με λαιμό

Μάγουλο με Μάγουλο

Μάτια με μάτια

Στόμα με στόμα

Γλώσσα με γλώσσα

Σμίλεψε πάνω στα κορμιά μας

Ο γλύπτης έρωτας

Την αιωνιότητα

Ηδονικό ανάγλυφο

Σάρκα σου και σάρκα μου

Αθάνατοι γίναμε…

Βρυξέλλες , 28-10-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *